Elektromos gép- és készülékszerelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Elektromos gép- és készülékszerelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Elektromos gép- és készülékszerelő
A szakképesítés OKJ száma: 34 522 02
Megfeleltetés: Elektromos gép- és készülékszerelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság (522)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7341Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítójaVillamossági szerelő
Elektromos gép- és készülékszerelő


Ágazati besorolás: Villamosipar és elektronika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 34_522_02_Elektromos_gep_es_keszulekszerelo.pdf

Az Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az elektromos gép- és készülékszerelő az épület- és ipari villamos berendezések villamos gépek ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi. Átlátja az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamos gép- és berendezések szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépeket üzemeltet. Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készítA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavillamos gépeket üzemeltetni, javítani, szerelni, illetve előkészíteni - transzformátorokat üzemeltetni, javítani, készíteni - aszinkrongépeket üzemeltetni, javítani - egyenáramú gépeket üzemeltetni, javítani - szinkrongépeket üzemeltetni, javítani - különleges gépeket alkalmazni, üzemeltetni - villamos mérőműszereket használni, méréseket végezni - egyenáramú, egy- és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végezni - nem villamos mennyiségek mérését végezni - szakirányú villamos méréseket végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Elektromos gép- és készülékszerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: : 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 160 óra a

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 522 02 azonosító számú, Elektromos gép- és készülékszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10007-12 Informatikai és műszaki alapok

10009-12 Mérőműszerek, üzemi mérések

10011-12 Villamos gépek üzemeltetése

10012-12 Villamos készülékek szerelése

10010-12 Villamos berendezések védelme


Az Elektromos gép- és készülékszerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az Elektromos gép- és készülékszerelő résszakképesítések:

-

Az Elektromos gép- és készülékszerelő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu