Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 03
Megfeleltetés: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3614Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Készlet- és anyagnyilvántartó


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 55_344_03_Egyeb_szervezeti_merlegkepes_konyvelo.pdf

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe
tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli
kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás
körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és
külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként,
egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni - az egyéb szervezet alapításával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos feladatokat ellátni - a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni - a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni - a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani - megítélni az egyéb szervezet pénzügyi helyzetét - alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat - alkalmazni a számviteli törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait, összeállítani az egyéb szervezet számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét - a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni - összeállítani az egyéb szervezet beszámolóját, közhasznú mellékletét - alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat - kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét - ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, - munkája során használni a számítógépes programcsomagokat - közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában - vizsgálni az egyéb szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását - figyelemmel kísérni az egyéb szervezetek és az Európai Unió kapcsolatát, pályázati, elszámolási rendszerét - elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást - részt venni az ellenőrzési feladatok ellátásban

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 01Pénzügyi-számviteli ügyintézőszakképesítés
54 344 02Vállalkozási és bérügyintézőszakképesítés
54 343 01Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)szakképesítés
55 344 01Adótanácsadószakképesítés-ráépülés
55 344 04Ellenőrzési szakelőadószakképesítés-ráépülés

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 280-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 55 344 03 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása

10775-12 Adózási feladatok ellátása

10786-12 Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása

10787-12 Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása

10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása

10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása


Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő résszakképesítések:

-

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő ráépülések:

Adótanácsadó
Ellenőrzési szakelőadóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu