Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_344_03_Egyeb_szervezeti_merlegkepes_konyvelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3614
Számviteli ügyintéző
 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

Az egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe
tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli
kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás
körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és
külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként,
egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni - az egyéb szervezet alapításával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos feladatokat ellátni - a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni - a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni - a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani - megítélni az egyéb szervezet pénzügyi helyzetét - alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat - alkalmazni a számviteli törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait, összeállítani az egyéb szervezet számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét - a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni - összeállítani az egyéb szervezet beszámolóját, közhasznú mellékletét - alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat - kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét - ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, - munkája során használni a számítógépes programcsomagokat - közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában - vizsgálni az egyéb szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását - figyelemmel kísérni az egyéb szervezetek és az Európai Unió kapcsolatát, pályázati, elszámolási rendszerét - elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást - részt venni az ellenőrzési feladatok ellátásban

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 723 02
Csecsemő és gyermekápoló
55 723 01
Ápoló
54 726 04
Gyógymasszőr
54 726 03
Ergoterapeuta
54 725 09
Radiográfiai asszisztens
54 725 07
Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 06
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 04
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 03
Fizioterápiás asszisztens
54 725 02
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 723 03
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 723 02
Gyakorló ápoló
54 723 01
Gyakorló mentőápoló
54 720 03
Gyógyszertári asszisztens
54 720 02
Fogászati asszisztens
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

Az egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 280-420 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 344 03 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10775-12 Adózási feladatok ellátása
 • 10786-12 Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
 • 10787-12 Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása
 • 10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása
 • 10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

Az egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu