Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő
A szakképesítés OKJ száma: 32 853 01
Megfeleltetés: Egészségőr-fertőtlenítő, Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (853)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7914Kártevőirtó, gyomirtóKártevőirtó
Rágcsálóirtó
Rovarirtó


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 32_853_01_Egeszsegugyi_kartevoirto_es_fertotlenito.pdf

Az Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszé-lyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi-és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) terü-letén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi-járványügyi szakemberek irányítása mellett közegés-zségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni - felelősségteljesen végezni feladatát - kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni - észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét - felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket - a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni - az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni - a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani - felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit - szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket - közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni - részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
53 853 01Egészségügyi gázmesterszakképesítés-ráépülés

Az Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1100-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 853 01 azonosító számú, Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11127-12 Általános egészségügyi alapmodul

11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia

11130-12 Fertőtlenítés

11129-12 Kártevőirtás

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő résszakképesítések:

-

Az Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő ráépülések:

Egészségügyi gázmesterAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu