Egészségügyi asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 720 01
Megfeleltetés: Általános asszisztens
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3321Általános egészségügyi asszisztensÁltalános asszisztens
Egyéb asszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_720_01_Egeszsegugyi_asszisztens.pdf

Az Egészségügyi asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi team tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozá-soknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszakmai kommunikációt folytatni a beteggel és a hozzátartozójával - tájékoztatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban - a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után - közreműködni a beavatkozások, vizsgálatok során - felismerni a beteg állapotváltozására utaló jeleket - sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni - részt venni a gondozási és prevenciós folyamatokban - a végzett orvosi/asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni - orvosi elrendelésre gyógyszerelni - az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni - betegelőjegyzést, betegirányítást végezni - a fertőző betegek jelentési dokumentációját kitölteni, megfelelő helyre juttatni - mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni - elkészíteni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit - a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani - az egyszerhasználatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni - a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni - veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni - fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 05Fizioterápiás szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 08Kardiológiai és angiológiai szakaszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 02Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikusszakképesítés-ráépülés
55 725 13Klinikai neurofiziológiai szakaszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 15Műtéti szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 726 01Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés

Az Egészségügyi asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1400-1700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 720 01 azonosító számú, Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11221-12 Alapápolás

11110-12 Egészségügyi alapismeretek

11222-12 Klinikumi ismeretek

11124-12 Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Egészségügyi asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az Egészségügyi asszisztens résszakképesítések:

-

Az Egészségügyi asszisztens ráépülések:

Aneszteziológiai szakasszisztens
Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus
Endoszkópos szakasszisztens
Ergoterapeuta
Fizioterápiás szakasszisztens
Kardiológiai és angiológiai szakaszisztens
Klinikai neurofiziológiai szakaszisztens
Műtéti szakasszisztensAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu