Díszlettervező - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Díszlettervező - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Díszlettervező
A szakképesítés OKJ száma: 55 211 04
Megfeleltetés: Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúDíszlettervező asszisztens


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 55_211_04_Diszlettervezo.pdf

A Díszlettervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A díszlettervező asszisztens olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező kreatív szakember, aki munkájával részt vesz színházi produkció létrehozásában, illetve a filmkészítés területén. Tervezőművész irányításával részt vesz a díszletterve-zési- és kivitelezési munkák minden fázisában. Részfeladatokat önállóan is meg tud oldani, a kivitelezési munkák irányítását el tudja végezni. Olyan műveltséggel, szakmai művészettörténeti, bútor- és tárgytörténeti, dráma- színház- és filmtörténeti tudás-sal és technikai ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik tanulmányai folytatására a művészeti főiskolákon, egyeteme-kenA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával önállóan elkészíteni a műszaki rajzokat és a maketteket - együttműködni a díszlettervezővel a díszletek kivitelezésének munkálataiban - a tervek pontos ismeretében irányítani a kivitelezés részmunkálatait - besegíteni a kivitelező műhelyekben végzett munkafolyamatokba - a díszlettervezővel, a kivitelező műhelyek vezetőivel, vagy önállóan elvégezni az alapanyagok, munkaeszközök, bútorok, kellékek beszerzését - kreatív és szakmai felkészültségével részt venni a díszletállító próbán és a világosítópróbán - besegíteni a bedíszletezés munkafolyamatába - a díszlettervezővel, a kellékessel vagy önállóan beszerezni, illetve elkészíteni a speciális kellékeket, fogyókellékeket - a díszlettervezővel vagy önállóan elvégezni esetleges változtatásokat, javításokat a díszletelemeken, bútorokon, kelléke-ken

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 521 07Szinháztechnikus, szcenikusszakképesítés

A Díszlettervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 211 04 azonosító számú, Díszlettervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10745-12 Díszlettervezés


A Díszlettervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgaremek készítése. Szakmai portfolió készítése és leadása a képző intézmény által az utolsó félévben kiadott feladatok alapján készült munkákból

A Díszlettervező résszakképesítések:

-

A Díszlettervező ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu