Csecsemő és gyermekápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Csecsemő és gyermekápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 02
Megfeleltetés: Csecsemő- és gyermekápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóCsecsemő- és gyermekápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 55_723_02_Csecsemo_es_gyermekapolo.pdf

A Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban.
Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását..
Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával
Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
Szakápolást végez
Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során
Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál
Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitá-cióban.
Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerintA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végez-ni munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek ki-elégítésére irányul a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 723 02Gyakorló csecsemő- és gyermekápolószakképesítés
55 723 08Gyermek intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés

A Csecsemő és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: nincs óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 55 723 02 azonosító számú, Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11121-12 Szakápolás csecsemő és gyermek betegek esetén

11122-12 Kompetencia bővítő ismeretek a csecsemő és gyermekápolásban


A Csecsemő és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Csecsemő és gyermekápoló résszakképesítések:

-

A Csecsemő és gyermekápoló ráépülések:

Gyermek intenzív szakápolóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu