Boncmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Boncmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Boncmester
A szakképesítés OKJ száma: 52 725 01
Megfeleltetés: Boncmester
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5222Segédápoló, műtőssegédBoncmester


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 52_725_01_Boncmester.pdf

A Boncmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaelőkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően - a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni - a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni - a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket - előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket - biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását - az adminisztrációs feladatokat elvégezni - azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz - biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát - előkészíteni a holttestet a végtisztességre - szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet - exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni - betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat - betartani az etika és a protokoll szabályait - az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni - a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is - részt venni a boncolt szervek demonstrálásában - boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben - holttestet rekonstruálni - anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat) - méregládát csomagolni - bűnjeleket megőrzésre biztosítani - elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait - a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről - alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Boncmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 725 01 azonosító számú, Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11115-12 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban

11116-12 Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció

11117-12 Halottkezelés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Boncmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

A Boncmester résszakképesítések:

-

A Boncmester ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu