Ápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 01
Megfeleltetés: Ápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóÁpoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 55_723_01_Apolo.pdf

Az Ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidisz-ciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.
Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával
Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
Szakápolást végez
Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja
Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer
Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitá-cióban
Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerintA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legna-gyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes kö-rű figyelembevételével egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompeten-ciájának megfelelő intézkedést hozni a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 723 01Gyakorló ápolószakképesítés
52 723 03Diabetológiai szakápoló és edukátorszakképesítés-ráépülés
52 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 05Felnőtt intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 06Foglalkozásegészségügyi szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 07Geriátriai és krónikus beteg szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
52 723 14Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztatószakképesítés-ráépülés
52 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

Az Ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: nincs óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 55 723 01 azonosító számú, Ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11113-12 Szakápolási feladatok

11114-12 Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban


Az Ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az Ápoló résszakképesítések:

-

Az Ápoló ráépülések:

Diabetológiai szakápoló és edukátor
Egészségügyi gyakorlatvezető
Epidemiológiai szakápoló
Felnőtt intenzív szakápoló
Foglalkozásegészségügyi szakápoló
Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
Hospice szakápoló
Légzőszervi szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
Sürgősségi szakápolóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu