Általános laboráns - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Általános laboráns - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Általános laboráns
A szakképesítés OKJ száma: 31 524 01
Megfeleltetés: Általános laboráns
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar (524)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3115VegyésztechnikusFestékvizsgáló laboráns
Gyógyszeripari (finomvegyipari) laboráns
Gyógyszervizsgáló laboráns
Laborasszisztens, vegyészet
Vegyészeti laboráns


Ágazati besorolás: Vegyész
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 31_524_01_Altalanos_laborans.pdf

Az Általános laboráns szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az általános laboráns vegyipari jellegű laboratóriumban leírások, szabványok alapján felsőbb szakmai irányítás
és felügyelet mellett végzi munkáját. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, és előkészíti a
mintákat vizsgálatra. Gondoskodik a vegyipari laboratórium rendjéről, az eszközök tisztaságáról. Vegyipari
vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai elemzéseket készít elő és végez.
Közreműködik az anyagok laboratórium körülmények közötti előállításában, a munka előkészítésében. Munkáját
a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező vegyipari üzemi- és kutató laboratóriumokban alapvető laboratóriumi
tevékenységeket végezhet szakmai irányítás mellett.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaelőkészíteni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszereket, anyagokat, eszközöket meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról mintákat venni vagy átveszi a vizsgálandó mintákat vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészítését végezni vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni preparatív laboratóriumi munkát végezni elvégezni a szilárd anyagok, folyadékok és a gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos előkészítő munkát dokumentációs feladatokat végezni gondoskodni a laboratórium álatalános rendjéről elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait alkalmazni és betartani a környezetvédelmi előírásokat, és szabványokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Általános laboráns képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 524 01 azonosító számú, Általános laboráns megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok

11452-12 Általános laboráns feladatok


Az Általános laboráns komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

Az Általános laboráns résszakképesítések:

-

Az Általános laboráns ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu