Audiovizuális szakasszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Audiovizuális szakasszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Audiovizuális szakasszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 341 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Fels?fokú (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: M?vészet, közm?vel?dés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Audiovizuális szakasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkát végez csoportban
Min?ségbiztosítási tevékenységet végez
A médiumgyártás szervezésében közrem?ködik
Felvételi eszközöket kezel
Médiumokon utómunkát végez
Manuális szakmai feladatokat hajt végre
Munkabiztonsági szabályokat betart
Filmterjesztési feladatokat végez
Vállalkozásvezetési feladatokban közrem?ködik
Kommunikációtechnikai eszközöket használ
Kommunikációs feladatokat végez
Multimédiatervet készít
Multimédia-alkalmazások elemeit készíti
Tartalommenedzselést végez
Rendszer- és alkalmazástervezési és -fejlesztési feladatokban közrem?ködik
Rendszert tesztel és dokumentál
Vezérl?teremben asszisztál
Televíziós közvetít?kocsiban asszisztál
Esztétikus képet alkot
Szerkesztési feladatok elvégzésénél asszisztál
Közm?vel?dési feladatokat végezA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Audiovizuális szakasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: óra

Választható képzési formák:


Az 55 341 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Audiovizuális szakasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban el?írt gyakorlat teljesítésér?l szóló igazolás

Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 3., 5. és 7. vizsgarész megkezdésének feltétele, egy minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megel?z?en 30 nappal
A záródolgozatok témája – a szakképesítés feladatprofiljához illeszked?en – valamely szakmai szervezet, tevékenység, folyamat, médiatermék bemutatása

A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott prezentációs anyag beadása a vizsgát megel?z?en 30 nappal

Az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott multimédiás vizsgamunka beadása a vizsgát megel?z?en 30 nappal

A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített vizsgafilm és dokumentációjának (forgatókönyv, szinopszis stb.) beadása a vizsgát megel?z?en 30 nappal. A vizsgafilm dokumentációja a záródolgozat részét képezheti

A 8. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített óravázlatok beadása a vizsga el?tt 30 nappal. Az óravázlatok a záródolgozat részét képezhetik
A záródolgozatokhoz, vizsgafilmekhez, multimédiás vizsgamunkákhoz, óravázlatokhoz a képz? intézmény a helyi szabályoknak megfelel?en témaajánlást készít és tesz közzé a hallgatók számára

Az Audiovizuális szakasszisztens résszakképesítések:

-

Az Audiovizuális szakasszisztens ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu