Általános laboráns - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Általános laboráns - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Általános laboráns
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Emelt szint? (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Általános laboráns szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Befejez? m?veleteket végez
Kiértékeli az elvégzett vizsgálatokat
Dokumentációs feladatokat végez
Felkészül és megtervezi a napi munkáját
Mintákat vesz vagy átveszi a vizsgálandó mintákat
El?készíti a munkafolyamatot
Beméri az anyagokat
Elvégzi a minták el?írás szerinti vizsgálatait
Veszélyes anyagokat vizsgál
Felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mér?m?szerek, eszközök
mennyiségi és min?ségi állapotát
Meggy?z?dik a munkavédelmi eszközök meglétér?l és használhatóságáról
Betartja a min?ségbiztosítási rendszer el?írásait, és jelzi az eltéréseket
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Félüzemi kísérleteket végez
Orvos laboratóriumi vizsgálatokat végez
Elvégzi a kísérleti és gyógyhatású anyagok pharmakológiai vizsgálatát
Szárított növényi részek, virág és termés alapján meghatározza a teljes növényt
Meghatározza a mérgezést befolyásoló tényez?ket
Alkalmazkodik az élelmiszeripari laboratóriumok speciális igényeihez
Alkalmazza az érzékszervi vizsgálatok fiziológiai alapjait
Meghatározza az élelmiszeripari tápanyag romlékonyságának jellemz?it
Vizsgálatokat végez az élelmiszerek csomagolásának min?sítésére
Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat végez
Gyógyszergyártási m?veleteket végez
Közrem?ködik kárelhárítási tervek készítésében
Mérései alapján meghatározza a mérgezést okozó fajt, fajokat
Elkészíti a gyógyszerformát, kiszereli
Részt vesz a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés folyamataiban
Helyszíni méréseket végez
Elvégzi a mez?gazdasági termékek min?ségvizsgálatát
El?készíti a gombavizsgálati munkafolyamatot
Elvégzi a vizsgálatokatA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Általános laboráns képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: év
Maximális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:


Az 54 524 01 azonosító számú, Általános laboráns megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Általános laboráns komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszer? szakképzés esetén:
Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Általános laboráns résszakképesítések:

-

Az Általános laboráns ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu