Általános fest? - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Általános fest? - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Általános fest?
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 08
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Emelt szint? (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: M?vészet, közm?vel?dés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 1995

Az Általános fest? szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A fest? olyan vizuális, m?vészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel
rendelkez? szakember, aki a festészet különböz? területein (táblakép, murális feladatok)
esztétikai, szakmai feladatokat lát el
Alkalmazza a kor követelményeinek megfelel? technikai eljárásokat. Ismeri a korszer?
szakmai szemléleti elvárásokat
Széleskör? szakmai, m?vészi, m?vészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és
gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai
folytatására m?vészeti f?iskolákon, egyetemeken
A díszít?fest? új és felújításra váró vagy m?emléki védettség alatt álló épületekben
díszít?fest? munkálatokat végez
Stílus- és eljárásh? rekonstrukciós feladatokat old meg, m?emlékvédelmi szakember,
restaurátor, képz?- és iparm?vész, illetve tervez? építész szakmai irányításával
Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelel? szakmai
színvonalon elkészítsen küls?- és bels? téri, hagyományos és modern díszít?festéseket
A díszít?festészet m?fajában részt vesz a technikai el?készítés, kivitelezés
megszervezésének az anyagszükséglet felmérésének munkálataiban
Alapos szakmai, m?vészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra,
hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve tanulmányait
tovább folytassa f?iskolán vagy egyetemenA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Általános fest? képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:


Az 54 211 08 azonosító számú, Általános fest? megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Általános fest? komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési id? alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszer? szakképzés esetén:
Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képz? intézmény által megadott határid?re

A 3., 4. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele általános és díszít? fest? vizsgaremek készítése, a képz? intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 4 hónapjában

Az Általános fest? résszakképesítések:

-

Az Általános fest? ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu