Államháztartási szakügyintéz? - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási szakügyintéz? - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Az Ön által választott tanfolyam nem induló tanfolyam, ezért az alábbi listából kérjük válassza ki azt amelyik iránt érdeklődne.

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Államháztartási szakügyintéz?
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Fels?fokú (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Államháztartási szakügyintéz? szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adóigazgatási szakügyintéz?

Az állami adóhatóságnál:
Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásban, így különösen:
- közrem?ködik az ügyfélszolgálati feladatokban,
- átveszi, el?készíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit,
- részt vesz az adózók tájékoztatásában,
- el?készíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illet?ség igazolásokat,
- közrem?ködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében, feldolgozásának el?készítésében, közrem?ködik a folyószámla kivonatok egyeztetésében,
-el?készíti az adóügyi határozatokat.
Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásban, közrem?ködik az illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellen?rzésében, el?segíti a végrehajtást.

Részt vesz az egyes ellen?rzések el?készítésében, lefolytatásában, így különösen:
- a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a m?ködés megkezdését megel?z?, a bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellen?rzések el?készítésében és végrehajtásában.

Közrem?ködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen:
-a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében,
-a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásában, el?készíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok elbírálását.

A gazdaság területén:
- adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet,
- bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz,
- adózással kapcsolatos információkat gy?jt, nyilvántart, adatokat szolgáltat, ellen?rzésre el?készít, ellen?rzésben közrem?ködik,
- elemzési feladatokat végez, szervez, ellen?riz.
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéz?
Közrem?ködik a számvitelr?l szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél jelentkez? feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló elkészítésében.
Közrem?ködik az államháztartás szervezet m?ködése, vagyon használata, hasznosítása során jelentkez? tervezési, el?irányzat-felhasználási, el?irányzat-módosítási, munkaer?gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb adatszolgáltatási feladatokban.
Közrem?ködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszere, módszere, ideértve a bels? információs rendszer kialakításában.
Közrem?ködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában.
Biztosítja a valóságnak megfelel? bels? és küls? információk el?állítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszer?ségének, szabályszer?ségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Közrem?ködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.
Közrem?ködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehet?ségeket, korlátokat, tevékenységük pénzügyi következményeit.
Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer m?ködtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik.
Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvev?k sikeres együttm?ködését.
A saját pénzügyi tevékenységének teljes kör? adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.
A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.
Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat el?készít.
Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.
Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.
Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket, javaslatot tesz szükséges módosításukra.
Közrem?ködik a feladatok bels? koordinációjában.
Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.
Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis- kezelési feladatokat lát el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Államháztartási szakügyintéz? résszakképesítések:

-

Az Államháztartási szakügyintéz? ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu