Államháztartási szakellen?r - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási szakellen?r - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Államháztartási szakellen?r
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Emelt szint? (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 1996

Az Államháztartási szakellen?r szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartás, a pénzügyi szervezet, az adózás, a vám- és jövedék, a vállalkozás, az információrendszer ellen?rzési szakterületén – szakosodásának megfelel?en – önállóan végzi munkáját.
Ellen?rzési munkafolyamatokat tervez.
Ellen?rzési stratégiát, tervet és programokat készít.
A jelentéseket írásba foglalja.
Megállapításokat, következtetéseket megfogalmaz.
Javaslatokat dolgoz ki.
Korszer? ellen?rzési módszerekkel ellen?rz? tevékenységet végez.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Államháztartási szakellen?r képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellen?rzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

65%-elmélet
35%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: év
Maximális óraszáma: 1100 óra

Választható képzési formák:


Az 54 344 01 azonosító számú, Államháztartási szakellen?r megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Államháztartási szakellen?r komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkez?nek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai el?képzettséggel és el?írt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 54 344 01 0010 54 02 azonosító számú, Államháztartási szakellen?r megnevezés?
elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Az ellen?rzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellen?rzési rendszer m?ködési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellen?rzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomon követése,
6. modulzáró vizsga: Államháztartási számvitel ellen?rzése és elemzése,
11. modulzáró vizsga: Államháztartási szakellen?rzés.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz
rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
A Mérlegképes könyvel? szakképesítéssel, vagy okleveles könyvvizsgáló képesítéssel vagy a
könyvviteli szolgáltatást végz?k nyilvántartásba vételér?l szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet alapján nyilvántartásba vehet? végzettséggel rendelkez?, valamint a közgazdasági
fels?oktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir?l szóló 4/1996. (I. 18.) Korm.
rendelet szerinti végzettséggel, vagy a fels?oktatási alap- és mesterképzésr?l, valamint a
szakindítás eljárási rendjér?l szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági
fels?oktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeir?l szóló
7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel rendelkez? felmentést kap a
következ? modulzáró vizsgák alól:
– az 1. Az ellen?rzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
– a 4. Pénzügyi folyamatok nyomon követése,
– a 8. Vállalkozási számvitel elemzése és ellen?rzése.
Az Államháztartási mérlegképes könyvel? ráépüléses szakképesítéssel rendelkez? felmentést
kap az Államháztartási számvitel ellen?rzése és elemzése 6. modulzáró vizsga alól.
A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvel? ráépüléses szakképesítéssel rendelkez?
felmentést kap a Számviteli folyamatok elemzése és ellen?rzése a pénzügyi szervezeteknél 7.
modulzáró vizsga alól.
Az Adótanácsadó, illetve Üzleti szakügyintéz? szakképesítéssel rendelkez? felmentést kap Az
ellen?rzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása 1. modulzáró vizsga alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdeml?en
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Az Államháztartási szakellen?r résszakképesítések:

-

Az Államháztartási szakellen?r ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu