Alkalmazott grafikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alkalmazott grafikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Alkalmazott grafikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 09
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Emelt szint? (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: M?vészet, közm?vel?dés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 1995

Az Alkalmazott grafikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkez? kreatív szakember, aki a grafika különböz? szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemz? piaci igényeket, a megrendel?k által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait
Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja
Széleskör? m?vészeti és m?vészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé
teszik alkotói feladatok megoldására
Az alkalmazott és m?vészi grafika területén, egyéni szemlélet?, kifejez? képi eszközök
használatára törekszik
Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböz? m?vészeti f?iskolákon, egyetemekenA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Alkalmazott grafikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:


Az 54 211 09 azonosító számú, Alkalmazott grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Alkalmazott grafikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési id? alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszer? szakképzés esetén:
Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képz? intézmény által megadott határid?re

A 3., 7. és 9. vizsgarész megkezdésének feltétele alkalmazott grafikus vagy képgrafikus vizsgamunka
készítése, az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt, szaktanári konzultáció lehet?sége mellett, a képz? intézmény javaslatai alapján.

A 6. vizsgarész alapfeltétele a vizsga el?tt egy hónappal az oktató vagy vizsgáztató intézmény által meghatározott illusztrálandó feladat elkészítése szaktanári konzultáció mellett. A feladatok meghatározása a szakirányú tanulmányok során nyújtott és elsajátított ismeretekre épül

Az Alkalmazott grafikus résszakképesítések:

-

Az Alkalmazott grafikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu