Agrártechnológus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Agrártechnológus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Az Ön által választott tanfolyam nem induló tanfolyam, ezért az alábbi listából kérjük válassza ki azt amelyik iránt érdeklődne.

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Agrártechnológus
A szakképesítés OKJ száma: 55 621 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Fels?fokú (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Mez?gazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Agrártechnológus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Információt befogad, felhasznál, átad
Informatikai és telekommunikációs eszközöket használ
Tárgyalási technikát alkalmaz
Szakmai csoportot vezet, irányít
Gazdálkodik a rendelkezésre álló humáner?forrással
Betartja a környezetvédelmi el?írásokat
Felméri és kihasználja a nemzetgazdasági és az európai uniós lehet?ségeket
Munkaterületén alkalmazza a munka-, t?zvédelmi, valamint a higiéniai el?írásokat
Munkaterületén részt vesz a min?ségirányítási, min?ségbiztosítási feladatok
elvégzésében
Figyelemmel kíséri szakterülete fejl?dését
Irányítja, végzi és ellen?rzi a baromfitartás és a -tenyésztés szakfeladatait
Irányítja és ellen?rzi a baromfifajok takarmányozását, a technológiai üzemeltetést
Állati termék feldolgozást végez, irányít, felügyel
Betartja és ellen?rzi az állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi el?írásokat
Üzemelteti, kezeli a baromfitenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit
Kidolgozza a baromfitenyésztés ökonómiáját
Önálló irányítói tevékenységet végez
Termesztéstechnológiai m?veleteket tervez, számításokat végez
Talajel?készítést végez és végeztet
Vetést, ültetést, illetve palántázást el?készít, végez, illetve végeztet
Növényápolást, öntözést végez, illetve végeztet
Növényvédelmi munkákat tervez, szervez
Betakarítást és el?feldolgozást tervez, végez és végeztet
Szárítást el?készít, szárítás folyamatát megtervezi és ellen?rzi
Gyógy- és f?szernövényeket termeszt
Els?dleges feldolgozást és tárolást végez, végeztet
Drogok min?sítését el?készíti, illetve végzi
A termesztés, az anyagmozgatás és a feldolgozás gépeit, berendezéseit üzemelteti
Alapvet? technológiai folyamatokat megszervez, m?ködtet
Hulladékgy?jtést irányít, végeztet, ellen?riz
Hulladékszállítást végez, végeztet, ellen?riz
Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellen?riz
Hulladékhasznosítást végez, végeztet, ellen?riz
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet égetéssel, h?bontással
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet végleges lerakással
Környezetvédelmi feladatokat lát el
Kommunális hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellen?riz
Növénytermesztés és kertészet hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellen?rzi
Állattenyésztés hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellen?rzi
Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellen?riz
Tervet, kalkulációt készít
El?készít? tevékenységet végez, végeztet
Mintavételi-, analitikai munkát végez, végeztet
Eszközöket, gépeket használ, üzemeletet, karbantart
El?írások szerint dolgozik, dolgoztat
Dokumentációt használ, készít, készíttet
Kommunikációs feladatokat végez
Tápanyagvisszapótlást végez és végeztet
Tárolást, min?sítést el?készíti, megtervezi
Szántóföldi növényeket termeszt, növényvédelmet irányít
A termesztés, az anyagmozgatás és a feldolgozás gépeit, berendezéseit üzemelteti
Az ökológiai gazdálkodás elveinek, törvényi kereteinek és ellen?rzési rendszerének
megfelel? biztonságos, szakszer? és önálló munkavégzés
A biztonságos és egészséges élelmiszer termelés megvalósítása
Az ökológiai gazdaságok folyamatosan jelentkez? üzemeltetési munkáinak szervezése,
irányítása az ökológiai gazdálkodás el?írásainak megfelel?en, a
A szakterületen jelentkez? adminisztratív jelleg? feladatok elvégzése, bizonylatok,
feljegyzések, esetleg számítógépes adatnyilvántartás vezetése
Részvétel az áru feldolgozásában és biztonságos tárolásában, a piaci folyamatokban
Irányítja, végzi és ellen?rzi a sertéstartás és a tenyésztés szakfeladatait
Irányítja és ellen?rzi a sertésfajták takarmányozását, a technológiai paramétereket
Betartja és ellen?rzi az állatvédelmi, állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi
el?írásokat
Üzemelteti, kezeli a sertéstenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit
Kidolgozza a sertéstenyésztés ökonómiáját
Irányítja és végzi a vadállomány óvását, gondozását és szabályozását
Végzi és irányítja területén a vadak takarmányozását
Védi a vadakat a kórokozóktól, a károsító környezeti tényez?kt?l
Vadtenyésztési és szaporítási technológiákat, állományhasznosítás végez
Végzi és szervezi a vadászatokat, a vadászati turizmust
Vadfeldolgozást végez, irányít, felügyelA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Agrártechnológus résszakképesítések:

-

Az Agrártechnológus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu