Adótanácsadó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Adótanácsadó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó
A szakképesítés OKJ száma: 61 344 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Fels?fokú (fels?fokú végzettséggel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

Az Adótanácsadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójelleg? kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétl?d? feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefügg? releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeir?l megbízójának tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, m?ködtetésében, ellen?rzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétl?d? feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében közrem?ködik az adóhatóságok el?tti eljárásokban, képviseletet lát el, az adóbevallásokat ellenjegyzi.
Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, és az Európai Uniós tagállamokat érint? adójogot, a nemzetközi adózás alapvet? szabályait, és mindezek jogi környezetét.
Tájékoztatást ad a külföldieket érint? hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekr?l.
Értelmezi és alkalmazza a kett?s adóztatás elkerülésér?l szóló egyezményeket, és más, a külföldi illet?ség? adózók hazai adókötelezettségét érint? szabályokat.
A tanácsadó-, vagy más szervezeten belül foglalkoztatott adótanácsadó a vállalkozásnál,
illetve az ügyfélnél rendszeresen ismétl?d? feladatokra és ügyletekre vonatkozó, megalapozott szakmai ismeretei birtokában ellátja az adótanácsadó munkaköréhez rendelt feladatokat.
Munkájának megszervezésével integrálódik az ?t alkalmazó vállalkozás, illetve adótanácsadó szervezet munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat.
Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, a felügyeletével megbízott vezet? adótanácsadóval, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Adótanácsadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: fels?fokú (egyetemi/f?iskolai) iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: a) a közgazdasági fels?oktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir?l szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettségge,l vagy a fels?oktatási alap- és mesterképzésr?l, valamint a szakindítás eljárási rendjér?l szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági fels?oktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeir?l szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervez? végzettséggel rendelkez?k esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat. b) az a) pontban fel nem sorolt egyetemi/f?iskolai végzettséggel rendelkez?k esetében legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: év
Maximális óraszáma: 1500 óra

Választható képzési formák:


Az 61 344 01 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Adótanácsadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkez?nek minden esetben rendelkeznie kell a meghatározott iskolai el?képzettséggel és el?írt gyakorlattal.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák:
A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezés? szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Adótanácsadási feladatok,
2. modulzáró vizsga: Jogi feladatok,
6. modulzáró vizsga: Egyéb adózási feladatok,
7. modulzáró vizsga: Számviteli feladatok.

Az Adótanácsadó résszakképesítések:

-

Az Adótanácsadó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu