Ács, állványozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ács, állványozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ács, állványozó
A szakképesítés OKJ száma: 33 582 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Középszint? (10. évfolyam után)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

Az Ács, állványozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Megismeri és el?készíti az elvégzend? feladatot
Munkát el?készít? és befejez? m?veleteket végez
Anyagokat számol, rendel, tárol és felhasznál
Hagyományos zsaluzatot készít és bont
Zsalurendszerekb?l zsaluzatot készít, bont és karbantart
Hagyományos állványzatot készít és bont
Korszer? állványzatot szerel, épít és bont
Faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) épít, helyreállít, felújít, meger?sít, átalakít
El?regyártott faszerkezeteket beépítA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Ács, állványozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet? az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhet?ek a szakképzést el?készít? évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vev? tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300 óra

Választható képzési formák:


Az 33 582 01 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Ács, állványozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszer? szakképzés esetén:
Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszer? szakképzésben résztvev? vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az Ács, állványozó résszakképesítések:

-

Az Ács, állványozó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu