Abroncsgyártó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Abroncsgyártó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Abroncsgyártó
A szakképesítés OKJ száma: 33 543 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Középszint? (10. évfolyam után)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Abroncsgyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyártásindítás érdekében el?készíti a gépeket, gépsorokat
Kezeli az anyag- és termékraktárakat
El?készíti a gyártási folyamatokat, m?veleteket
Gépeket, gépsorokat kezel, szervízereket feltölt (indít, kezel, leállít)
Speciális gépeket kezel
Keverékeket készít
Textil vázer?sít? anyagot gumiz
Acél vázer?sít? anyagot gumiz
Félkésztermékeket állít el?
Konstrukciós el?írásoknak megfelel?en terméket épít fel
M?szaki töml?ket gyárt
Hevedereket gyárt
Formaárukat, precíziós termékeket gyárt
Extrudált termékeket állít el?
Különböz? funkciójú abroncsokat felépít, vulkanizál
Gumiabroncsot újrafutóz
Speciális szerkezet?, tulajdonságú termékeket gyárt
Termék specifikus befejez? m?veleteket végez
Alapanyag, adalék és segédanyag laboratóriumi vizsgálatokat végez
Félkész-termékek laboratóriumi és üzemi vizsgálatát végzi
Vizsgálati eredményeket értékel
Hibaanalízist végez
Vizsgálati eredmények értékelése alapján javaslatot tesz a szükséges módosításokra
Reklamációkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja, koordinálja
Kész termékeket speciális laboratóriumokban, vizsgálóállomásokon ellen?riz
El?írások szerint kezeli a gyártási és termékhulladékokat, selejteket
Betartja a gyártásra vonatkozó el?írásokat
Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgálja, rögzíti
Új termék kidolgozásában gyártás indításában részt vesz
Új technológia, receptura és gép üzembe-helyezés esetén ellen?rzési feladatokat lát el
Munkaszervezési és üzemszervezési feladatokat ellátja
Gyártási folyamat folytonosságát biztosítja
Min?ségbiztosítás el?írásai szerint dolgozik, adatot szolgáltat, dokumentál
Biztonságtechnikai és t?zvédelmi el?írások szerint dolgozik
Váratlan eseményeknél intézkedik
Munkavégzésnél az egészségvédelmi és az érvényes jogszabályi el?írások szerint tevékenykedik
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Abroncsgyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet? az e rendelet 3. számú mellékletében a vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhet?ek a szakképzést el?készít? évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vev? tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300 óra

Választható képzési formák:


Az 33 543 02 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Abroncsgyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszer? szakképzés esetén:

Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes

letételével

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszer? szakképzésben résztvev? vizsgára

bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A 6360-11 számú modul záróvizsga megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum

20, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a modulzáró vizsga napjáig.

Az Abroncsgyártó résszakképesítések:

-

Az Abroncsgyártó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu